Compartimentul pensii internaționale PDF Imprimare Email
Direcția stabiliri si plăţi prestații

Atribuții principale exercitate:

  • Asigură aplicarea prevederilor regulamentelor comunitare din domeniul coordonării sistemelor de securitate sociala, in vederea protejării drepturilor de pensie şi neîngrădirea liberei circulații a lucrătorilor migranți
  • Asigură desfășurarea procesului de comunicare dintre solicitant şi instituțiile abilitate sau dintre organismele de legătura din statele membre UE prin intermediul formularelor europene de legătura
  • Înregistrează cererile de pensii internaționale primite sau depuse, direct la sediul sau, de persoanele îndreptățite, instrumentează dosarele, emite şi comunica  tuturor instituțiilor in cauza din străinătate formularele, documentele şi deciziile de admitere a cererii de înscriere la pensie
  • Asigură transmiterea în vedere traducerii a documentelor cu caracter internațional şi evident acestora
  • Emite atestatul privind certificarea stagiului de cotizare realizat de solicitant pe teritoriul României – E 205
Ultima actualizare în Miercuri, 10 Iunie 2009 09:17
 
Copyright © 2021 Casa Judeţeană de Pensii Covasna