Direcția stabiliri si plăţi prestații PDF Imprimare Email

ATRIBUŢIILE DIRECTORULUI EXECUTIV ADJUNCT
Direcția stabiliri si plăţi  prestații

Atribuții principale exercitate:

 • Organizează, coordonează  si evaluează activitatea compartimentelor:
  • Stabiliri prestații
  • Pensii internaționale
  • Plăți prestații
 • Organizează activitatea de stabilire, evidenta şi plata a pensiilor, precum şi a altor drepturi de asigurări sociale
 • Organizează si răspunde de preluarea si soluționarea, in condițiile legi a dosarelor de pensionare, verificarea acestora si emiterea in termenul prevăzut de lege  a deciziilor de admitere sau respingere a cererilor de pensionare
 • Asigură verificarea dosarelor de pensii in cazul reclamațiilor şi întocmirea documentațiilor de soluționare
 • Asigură şi răspunde de informatizarea activităților de stabilire şi plata a prestațiilor
 • Răspunde de gestionarea bazei de date a pensionarilor sistemului public de pensii si a beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi speciale
 • Asigură exportul prestațiilor, in condițiile legii şi convențiilor încheiate in acest scop
 • Asigură confidențialitatea datelor privind beneficiarii drepturilor
 • Organizează, îndruma si controlează activitatea compartimentului pensii internaționale
 
Copyright © 2021 Casa Judeţeană de Pensii Covasna